Våra medarbetare betyder allt för företagets framgång!

Publicerat 2022-02-02

För att hylla våra medarbetare och presentera planerna inför kommande år samlades vi allihop för en medarbetarträff på Föreningen Sveriges VVS museum i slutet på januari. Vid museets samlingar av mer än 1 600 föremål med anknytning till VVS-teknik träffades vi för att utbyta kunskap och dela med oss av tankar inför framtiden.

Efter kaffe och fika ägnades eftermiddagen åt en medarbetarenkät, information kring pågående projekt, kommande aktiviteter och målsättningar för 2022! Många medarbetaraktiviteter står på agendan för att stärka sammanhållningen ytterligare. Vi har hittills prövat på bikram yoga och crossfit, nu ser vi fram emot att utmana oss själva med nya aktiviteter som vi inte provat på tidigare – såsom afrodans!