AMAZON WEB SERVICES

Hyresgästanpassning

Kontor på 2000 kvm fördelat på ett plan fick en totalombyggnad till nytt huvudkontor åt Amazon Web Service (AWS). Ombyggnaden omfattade rivning till stomrent, nya installationer, upptagning av hål i bjälklag för nya interntrappor, skyddsdörrar, ny planlösning, nya ytskikt mm.

 

 

Projektår 2016

Uppdragsgivare TL BYGG

Entreprenadform Utförandeentreprenad