Årsta partihallar utvecklas

Publicerat 2024-04-10

Hösten 2023 påbörjades VS-installationerna i samband med om- och tillbyggnaden i en befintlig fastighet i Årsta, på uppdrag av BRA Bygg. Färskvaruhallen Menigo har som mål att skapa en av Sveriges största färskvaruhallar och det här är absolut ett steg i rätt riktning!

Färskvaruhallen Menigo erbjuder ett helhetssortiment av färskvaror och livsmedelsindustrin ställer höga krav på om- och tillbyggnationen. Vi på JW ansvarar för VS-entreprenaden som inkluderar hygienanpassade installationer för väme, processvatten, högtrycksvarmvatten, tryckluft, kyla och livsmedelsgas – det vill säga medier som används i produktion. Filip är lagbas och med sig har han ett kompetent team av montörer och specialister med bred erfarenhet av gasinstallationer, drivmedelsanläggningar och speciallösningar. Projektet besiktigades med ett positivt resultat redan i mitten av februari och därefter har inkoppling mot verksamhetens maskiner pågått. 

– En tight deadline kräver extra bra samarbete mellan alla installatörer på plats. Det har varit ett projekt där alla har jobbat tillsammans oavsett disciplin och det har varit en förutsättning för ett framgångsrikt resultat. Produktionen har startat i en del av byggnaden och nu ser vi fram emot att färdigställa projektet! berättar Mårten, vd på JW Rörservice.