• Välkommen till din VVS-installatör i Stockholm!

    Läs mer

Företags- och branschnytt från oss

Retziuslaboratoriet tar form – hyresgästerna flyttar in i toppfräscha lokaler
Skrivet 2021-05-03

Under hösten 2020 inleddes totalrenoveringen av Retziuslaboratoriet, med målet att skapa ett världsledande forskningscenter. JW Rörservice har befunnit sig på plats sedan start för att utföra vs-entreprenaden med tillhörande speciallösningar. I mars 2021 färdigställdes en del av laboratoriet. Projektet bedrivs av Akademiska Hus AB och JW har fått förtroendet av Serneke att utföra entreprenaden.

Specialanpassat projekt med unika lösningar

Bortsett från vs-entreprenaden i byggnaden är projektet unikt i flera avseenden. Den första hyresgästen kommer att flytta in i labbdelen, med huvudsyfte att bedriva medicinskt och hälsofrämjande arbete. För att de ska kunna arbeta med den typen av verksamhet krävs fungerande stationer för biologisk odling och medicinska gaser.

– Många av momenten i de här projektet förutsätter en viss spetskompetens, framför allt inom svets. Det är ett omfattande arbete med de medicinska gaserna eftersom rören måste vara helt rena när de svetsas ihop. Förutom gaserna har vi även arbetat med specialanpassade lösningar till hyresgästen när det gäller kylsystem – temperaturen är särskilt viktig för deras labbmiljö och odlingssystem, inleder Calle Kåreceus, lagbas på JW.

Avjoniserat vatten till läkemedelsforskning

För att forskningen ska kunna genomföras krävs även extremt rent vatten. Trots att vattnet redan är rent i byggnaden behöver de tillföra extra reningssteg för att skapa högre klassning på det avjoniserade vattnet – även det en mycket skräddarsydd lösning.

– Samtliga hyresgäster kommer att vara i behov av unika lösningar som bygger på olika medier samt arbetsmoment, vilket är både utmanande och roligt. Framöver ska vi fortsätta med generell underhåll av fastigheten, allt för att kunna tillgodose de nya hyresgästernas krav!, avslutar Calle.

Fastighetsbolaget Akademiska Hus AB bedriver projektet och JW Rörservice har fått möjligheten att bidra till ombyggnationen genom Serneke – vi tackar för förtroendet!

Läs hela artikeln
JW Rörservice utför VS-entreprenad vid nybyggnation av livsmedelsanläggning
Skrivet 2021-02-16 Läs hela artikeln
Om- och tillbyggnad av Botkyrka bussdepå skapar förutsättningar för tillväxt
Skrivet 2020-12-15 Läs hela artikeln
JW Rörservice deltar i ombyggnation av det världsledande Retziuslaboratoriet
Skrivet 2020-11-23 Läs hela artikeln