Om oss

Verksamhet

Vi har yrkeskunskap som gör att vi kan hjälpa dig med allt från de små reparationerna till de stora installationerna. Vi utför rörinstallationer och kvalitativ service åt fastighetsägare, byggföretag, kommuner och landsting. JW Rörservice verkar inom två områden, entreprenad och byggservice.

Entreprenad innebär att vi planerar, monterar och färdigställer er rörinstallation. Efter slutfört projekt erbjuder vi felavhjälpande och planerat underhåll genom regelbunden service. Det betyder att vi erbjuder en heltäckande kompetens inom VVS (värme och sanitet). För att uppnå bästa resultat står vi för välplanerade projekt, en tydlig tidsplan, kvalificerad personal och punktlig leverans.

Vilka bestämmelser gäller vid projekt och vilken lösning är den bästa? Med kunskap om de föreskrifter och lagar som omfattar en VVS-entreprenad tar vi på JW Rörservice väl hand om ert projekt från början till slut.

Vår byggserviceavdelning utför felavhjälpande och planerade anpassningar. Med felavhjälpande menas mer akuta uppdrag, exempelvis en läcka som uppstått på grund av rör som gått sönder. Planerade anpassningar är förebyggande service alternativt ombyggnad som bland annat garanterar att du som fastighetsägare kan leverera en bra standard till dina hyresgäster. Vi möter era behov och önskemål på ett kostnadseffektivt och kvalitativt sätt.

Från början

JW Rörservice AB grundades 1997 och är ett expanderande VVS-företag på framfart. Från att för fyra år sedan vara en mindre firma med 8 anställda, har vi idag över 20 anställda och är ett av de ledande VVS-företagen i Stockholm.

Vår personal är vår viktigaste resurs

Våra vvs-montörer är professionella rörmokare med lång yrkeserfarenhet. Att ge vår personal förutsättningar att utföra arbetet på bästa sätt resulterar i engagerade och motiverade medarbetare. Det i sin tur leder till ökat välmående och nöjda kunder. Detta uppnår vi genom kontinuerligt kvalitets- och miljöarbete, utbildningar samt nära kontakt med vår personal.

Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö

För oss är det viktigt att värna om såväl företagets som vår gemensamma miljö. Därför är vi certifierade enligt miljöledningssystem ISO 14001 och arbetar aktivt för att uppfylla ställda krav. Vi är även certifierade enligt kvalitetsledningssystem ISO 9001 för att uppnå kvalitet inom kundrelationer, våra tjänster och i det interna arbetet. Vi är även certifierade enligt den internationella standarden ISO 45001 – ledningssystem för arbetsmiljö. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och därför känns det viktigt att vi säkerställer att vi uppfyller och efterlever de krav som finns uppställda i standarden. Dessa certifieringar innebär att vi bedriver ett systematiskt arbete!

Årets företagare 2011

År 2011 blev JW Rörservice utsedda till Årets Företagare i Salems kommun med följande motivering:

”Genom att arbeta hårt och målmedvetet och ge hög service till sina kunder har företaget växt till ett bolag med stark ekonomi och flertalet anställda. JW Rörservice AB har skapat ett gott rykte genom hög yrkeskunskap och service gentemot kunden. Företaget är såväl en god arbetsgivare som hjälper ungdomar och elever i deras väg till arbetslivet som en förebild till unga entreprenörer.”
– Näringslivskommittén i Salem

Sparande av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR

Vi kan komma att spara och behandla personuppgifter om dig som är kund hos oss. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullfölja vårt avtal och våra åtaganden mot dig. Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter här.