Bålstas nya simhall växer fram

Publicerat 2023-07-05

Under 2021 tecknade Cobab ett samverkansavtal om att projektera och utföra Bålstas nya simhall, på uppdrag av Håbo kommun. Projekteringen pågick under ett år och under våren 2023 startade installationerna. Projektet förväntas färdigställas till våren 2024.

Det ska byggas en ny större simhall i anslutning till det befintliga badhuset. Den nuvarande byggnaden var i behov av en omfattande renovering för att uppnå en attraktiv och funktionell simhall. Den nya simhallen kommer att innehålla en 25-metersbassäng, ett småbarnsbad för familjer, en delbar undervisningsbassäng och en bassäng med höj- och sänkbar botten. Befintlig rehab- och relaxavdelning ses samtidigt över och kompletteras med nya system. 

– Vi på JW är stolta över att vara en del av projektet, bland annat för att det har ett stort fokus på inkludering och tillgänglighet. Utöver en väl utförd renovering kommer det exempelvis att finnas könsneutrala omklädningsrum och bassänger som är anpassade för rörelsehindrade, berättar Jasmine, ekonomiansvarig. 

En del av projekteringen

Projekteringen var en betydande del av projektet och pågick under cirka ett års tid. Cobab samordnade arbetet med flera inblandade aktörer, vår projektledare Calle har även han varit inblandad från start och han ansvarar för att produktionen genomförs enligt plan.

– Vi blev inblandade i processen i ett tidigt skede och har kunnat tycka och tänka kring processen och möjliga lösningar. På så sätt motverkar vi potentiella krockar i produktionen. Arbetet på plats har börjat riktigt bra och vi ligger i fas, berättar Calle.

VS-installation i badhus

– Energieffektivisering är en viktig del i arbetet och vattenåtervinning är en stor del av det. I ett badhus är det dessutom extra viktigt att det är rätt korrosionsklasser. Vi behöver ta hänsyn till hur materialet rostar i en aggressiv miljö och göra rätt materialval utifrån det. Det är ett spännande projekt och vi ser fram emot att ta det vidare tillsammans med Cobab, avslutar Calle.