CASM – Centrum för Andrologi och Sexualmedicin

Publicerat 2016-05-30

Pssst.. att få barn är ingen självklarhet. CASM utreder och behandlar patienter med nedsatt fortplantningsfunktion.

Den 24 maj invigdes de nya lokalerna för CASM. Vi är där och säkerställer Service, Kvalitet och Funktion på de utförda installationerna.

– har personalen förutsättningarna är sannolikheten större till en lyckad behandling.

 

Mvh