“Det kändes rätt med JW från första mötet”

Publicerat 2019-12-11

Med mindre goda erfarenheter från tidigare arbetsplatser gick Mattias Blomstrand in på en arbetsintervju där han möttes av två medarbetare på JW Rörservice; vd Mårten Eriksson och projektledare Paul Wretvall. Mattias har arbetat inom VVS-branschen i 9 år och efterfrågade en arbetsplats med sunda värderingar och rätt fokus. Under mötet blev det självklart – det var på JW Rörservice han ville arbeta och utvecklas.

I augusti 2019 inledde Mattias sin karriär på företaget och idag arbetar han med både service och projekt. Efter att ha upplevt mindre bra företagskulturer kan han idag, några månader senare, konstatera att hans val att tacka ja till tjänsten på JW Rörservice var helt rätt.

– Jag var egentligen inne i en annan process men valde JW Rörservice och det känns jäkligt bra. Jag gjorde rätt val!, berättar Mattias.

Under intervjun fick han intrycket av att JW Rörservice är ett företag som värderar arbetsmiljö, trivsel och tydlighet – vilket han fått bekräftat under de senaste månaderna. Han beskriver dem som ett öppet företag med välkomnande medarbetare och stark sammanhållning.

– Stämningen bidrar till effektiva processer och lyckade leveranser, beskriver Mattias.

VVS-projekt av varierande omfattningar
Just nu befinner sig Mattias på Sandvik och i hans roll är han van att arbeta med projekt av varierande omfattningar. Han bor i Rönninge, i närheten av huvudkontoret, vilket innebär att han även tar sig an uppdrag inom kommunen. Han uppskattar utmanande projekt och arbetar med inställningen att allt går att lösa. Hans roll kräver god kommunikationsförmåga då flertalet projekt involverar andra yrkesgrupper. 

– För mig är det viktigt att gemensamt arbeta mot målet och respektera varandras arbetsprocesser. På större projekt är det viktigt att samtliga yrkesgrupper samarbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för projektets utförande. Vi är inte bara medarbetare på JW Rörservice utan även ansiktet utåt för företaget, förklarar Mattias.

Teamaktiviteter som stärker sammanhållningen
Under de tre månaderna Mattias arbetat på företaget har han fått uppleva teamaktiviteter som stärker sammanhållningen och han ser fram emot att lära känna medarbetarna bättre under 2020.

– Jag uppskattar att företaget premierar sammansvetsande aktiviteter, det gör att vi jobbar ännu bättre tillsammans. JW Rörservice är som en andra familj!, avslutar Mattias.