Ett projekt med fokus på hyresgästanpassning mitt i Stockholms stadspuls

Publicerat 2019-01-21

Ett av projekten som JW Rörsevice arbetar med just nu är beläget på Östermalm i Stockholm. Molöf Bygg AB driver ombyggnationerna i Zurich-huset och JW Rörservice har fått förtroendet att hyresgästanpassa stora ytor av huset, närmare bestämt sju våningar.

JW Rörservice har sedan slutet av november arbetat med hyresgästanpassningen i Zurich-huset. Hyregästanpassningen innebär att förse byggnaden med omdragning av kyla, renovering av toaletter och badrum samt följa de riktlinjer som beställaren tagit fram i samråd med arkitekt.

– Projektet sträcker sig fram till mitten på maj och det är ett omfattande projekt där många parter är inblandade. Det är viktigt att vara strukturerad och kunna kommunicera med de andra hantverkarna på plats, berättar Fredric Eriksson, VVS-montör på JW Rörservice.

Fredric är ledande montör för projektet Zurich-huset och har arbetat på JW Rörservice i sju år. Efter avslutad utbildning klev Fredric direkt in i företaget som lärling och blev sedan anställd som VVS-montör. Tidigare har Fredrics arbetsuppgifter karaktäriserats av service och montering, vilket skiljer sig från rollen som ledande montör.

– Som servicemontör är det mer fokus på mindre projekt där eget ansvar, god kundkontakt och initiativtagande är viktiga egenskaper. Större projekt kräver mer struktur eftersom man förhåller sig till andra inblandade parter. Det är viktigt att de olika stegen i processen går till på rätt sätt och att man har god kommunikation med de som är involverade i projektet, berättar Fredric.

Tillsammans med ytterligare en anställd från JW Rörservice ansvarar Fredric för hyregästanpassningen av projektet. Slutbesiktningen äger rum i maj men Fredric har, tillsammans med sin kollega, självklart visionen att vara klara tidigare vilket ger utrymme för oväntade situationer. Utmaningen i mer omfattande projekt som Zurich-huset ligger i att kunna förhålla sig till och anpassa sig efter processen och snabbt kunna lösa problem om de skulle uppstå under projektets gång.

– Till skillnad från arbetet som servicemontör där man får se snabba resultat är det här projektet mycket större och man arbetar mer långsiktigt. Det är variationen av arbetsuppgifter som gör det roligt och utvecklande, det krävs att man är anpassningsbar och kan hantera olika typer av situationer, avslutar Fredric.