Ett samarbete hela vägen in i mål

Publicerat 2024-03-01

BRA-koncernen utför allt från större totalentreprenader till mindre byggserviceuppdrag och finns både i väst och öst. De erbjuder tjänster inom bygg, mark, teknik, förvaltning och projektutveckling. År 2019 startade de upp BRA Stockholm, som främst fokuserar på logistikbyggnader och ROT-projekt. Vi har fått en pratstund med Jonas Bjuhr som är platschef på deras avdelning i Stockholm. Han beskriver vårt samarbete och hur det yttrar sig under våra gemensamma projekt. 

Samarbetet mellan BRA Bygg och JW
BRA Bygg är en byggentreprenör med höga ambitioner och de är precis som vi på JW måna om slutprodukten och kundens bästa. Deras ledord: gemenskap, glädje, kreativitet och kompetens speglar även vår verksamhet på JW. Tillsammans är vi BRA.

– Vi har ett nära samarbete med JW där vi skapar många bra förutsättningar tillsammans. Det är aldrig några konstigheter när de är en del av våra projekt – de agerar snabbt, håller planeringen och är noggranna i sin återkoppling. Jag skulle vilja trycka på just återkopplingen då de har tydlig kommunikation under både projektering och produktion, men även överlämningen. Det gör att vi får en utförlig dokumentation som vi kan föra vidare till slutkunden. Det är en bra nivå hela vägen in i mål!

Nybyggnation vid Botvid 
Vidare beskriver Jonas samarbetet kring nyproduktionen av ett lager- och logistikcenter i Botvid på 16 600 kvm. Han berättar att projektets miljöcertifiering kräver högre nivåer, vilket speglade hela projektet – inte minst krav kring installationer, CO2-utsläpp, drift och förvaltning. Även Mälaren som ligger precis bredvid byggnaden ställer krav på marken och hanteringen av den. 

– Vi är på sluttampen nu och projektet har gått väldigt bra i stort. Det har såklart funnits sina matcher med extrema årstider där vi fick en lång och utdragen vinter och en regnig sommar. Det satte många käppar i hjulen och vi har fått vara snabba i vår omställning under produktionen. Vi löste utmaningarna efterhand och uppskattar insatserna från våra underentreprenörer, vi lyckades ro projektet i land med goda resultat tillsammans.

Du nämner snabbt agerande, kan du lyfta ett exempel på det? 
– Vi hade till exempel en hyresgästanpassning i ett senare skede av projektet, när projekteringen var nästintill klar. Då fick vi genomföra hyresanpassningen samtidigt som vi öppnade upp projekteringen på nytt. JW var snabba på att ställa om och möta slutkundens önskemål gällande VVS-installationerna. Det gällde kylvaror och tydliga krav på kylda områden där kunden är teknisk kunnig i systemen och vill ha exakta siffror på kyl, ventilation och värme. JW snappade upp det bra – som i många andra situationer!