Ett samarbete präglat av gemensamma värderingar

Publicerat 2020-03-06

TL Bygg:s historia sträcker sig långt tillbaka, redan på 40-talet såddes fröet om vad som sedan skulle utvecklas till att bli TL Bygg. Företaget är idag en av de ledande aktörerna inom nyproduktion, ombyggnad av bostäder och kommersiella fastigheter. Linn Sandström, en av arbetsledarna på företaget, arbetar just nu med ett komplext ombyggnadsprojekt i Mörby Centrum, blivande Danderyd Centrum. Vi på JW Rörservice har träffat Linn som berättade om TL Byggs nuvarande projekt samt samarbetet mellan de två bolagen.

Linn har alltid haft ett intresse för branschen och bestämde sig för en tid sedan att påbörja en byggnadsingenjörsutbildning. För två år sedan avslutade Linn sin praktikperiod hos TL Bygg och har sedan dess varit en del av företaget i rollen som arbetsledare. 

– Mina tidigare arbetslivserfarenheter ligger inom inredning och ekonomi, men när jag valde att sadla om kändes det helt rätt från start, berättar Linn.

Flexibilitet är en grundpelare i samarbetet
Ombyggnationen av Mörby Centrum är ett komplext uppdrag, med många olika åtaganden att axla. I Linns roll som arbetsledare gäller det att vara flexibel och lyhörd inför kundens behov. Då uppdraget innefattar kvarsittande hyresgäster och full drift i daglig handel är hänsyn och ödmjukhet en central faktor. Flexibilitet är en av grundpelarna för att byggnationen ska framskrida utan friktioner. Ett av företagen som TL Bygg är uppdragsgivare åt i projektet är JW Rörservice. Det är ett samarbete som präglas av delade värderingar och goda förutsättningar för flexibilitet. Vidare beskriver Linn samarbetet mellan de två bolagen.

– Jag kan lita på att uppgifterna blir genomförda när deras medarbetare är på plats. Varierande arbetstider med hänsyn till butikernas öppettider är grundläggande för detta projekt, berättar Linn.

God kommunikation är centralt i ett komplext projekt
Som arbetsledare har Linn kontakt med samtliga underleverantörer och bär ansvaret för att alla delar sammanstrålar och fortskrider enligt planerna. Projektet är komplext och det är av största vikt att kommunikationen fungerar bra med samtliga aktörer som är delaktiga i projektet.

– Jag har kontinuerlig kontakt med flertalet medarbetare på JW Rörservice. Samtliga medarbetare hos dem är duktiga på att upprätthålla en god kommunikation, vilket är en central del i vårt goda samarbete, fortsätter Linn.

Engagemang, lyhördhet och flexibilitet genomsyrar projektets framgångar, något som Linn är högst bidragande till.

– Det är väldigt tydligt att de arbetar genomgripande med deras mjuka värden, precis som vi. Detta är något som får dem att sticka ut i branschen, de är väldigt nytänkande, berättar Linn.

Vi på JW Rörservice tackar TL Bygg för de fina orden om vårt samarbete och för visat förtroende!