Ett samarbete som genomsyras av förtroende och god kommunikation

Publicerat 2019-06-28


Sedan 40-talet har TL Bygg varit en ledande byggentreprenör med fokus på nyproduktion och ombyggnad av kontor och bostäder. Många av projekten är omfattande och kräver etablerade kontakter. Ett av bolagen som de har ett samarbete med är JW Rörservice. Oskar Sköldefors som är platschef på TL Bygg har delat med sig av hur han upplever samarbetet.

– Får jag välja samarbetar jag gärna med JW Rörservice. De är lösningsorienterade och det uppstår sällan problem. Skulle det uppstå problem kan jag vara säker på att de löser det, berättar Oskar.

Oskar Sköldefors har arbetat på bolaget sedan 2012 och har sedan dess gjort en intern karriärresa från snickare och arbetsledare till platschef. Idag är han en av drygt 120 anställda och han uppskattar det goda arbetsklimat som företaget karaktäriseras av. 

– Här har vi högt i tak och en inkluderande stämning, både internt bland medarbetare och externt som uppdragsgivare. Våra starka värderingar som grundar sig i pålitlighet, samverkan och engagemang rimmar väl överens med det som de står för, berättar Oskar.

TL Bygg driver omfattande projekt och värdesätter samarbetsförmåga och flexibilitet. Även om projekten innebär samarbeten med olika aktörer är det vissa bolag som är återkommande samarbetspartners. Ett av dem är JW Rörservice där det starka samarbetet genomsyras av förtroende och god kommunikation.

– Som uppdragsgivare är det viktigt att kunna föra en god dialog med samtliga inblandade. Vi är inte enbart beställare utan vi strävar efter att vara en del av arbetsteamet och tillmötesgående i alla led, fortsätter Oskar.

Vidare berättar Oskar att en av anledningarna till att samarbetet fungerar friktionsfritt är JW Rörservices organisationsstruktur som utstrålar tillit. Deras medarbetare levererar hög kvalitet och bolagets chefer tror på sina anställda. Oskar vet att han kan förvänta sig bra resultat och att de alltid levererar. 

– Mårten och gänget på JW Rörservice är pålitliga och vi är mycket nöjda med samarbetet, avslutar Oskar. 

Vi på JW tackar för de fina orden och vill rikta ett stort tack till TL Bygg för visat förtroende. Vi trivs i nuvarande projekt och ser fram emot framtida projekt tillsammans!