Ett välfungerande samarbete gynnar slutresultatet

Publicerat 2020-04-28

Byggnadsfirman Viktor Hanson AB besitter en gedigen historia som sträcker sig tillbaka till första världskrigets start 1914. Företaget har sedan dess vuxit och etablerat sig som en ledande aktör inom byggbranschen. Idag utför de byggnationer samt renoveringar av en mängd bostads- och kontorshus. De är även stolta över att utveckla bostadsprojekt i egen regi för försäljning på bostadsmarknaden, vilket ur flera perspektiv är mycket uppskattat av deras kunder. Sven Norell, chef inom byggservice, har varit en del av bolaget sedan 2013. JW Rörservice har träffat Sven som berättade om samarbetet mellan de två bolagen.

Sven Norell inledde sin karriär som bilplåtslagare 1973, något som senare skulle landa i ett beslut att sadla om till snickare 1980. Hans framsteg inom branschen har präglats av nya kunskaper genom såväl studier som praktiska erfarenheter, vilket således bidrog till karriärutvecklingen från snickare till platschef 1986. Efter 40 år inom branschen besitter Sven bred erfarenhet och expertis inom området samt ett stort kontaktnätverk. 

Företaget arbetar med ett flertal projekt och utför ombyggnationer av varierande storlek. 

– Det är många olika delar att ha i åtanke när vi exempelvis ska bygga om ett stort kontor. Först ska allt ut, för att göra plats för det nya som ska sättas in; mattor, kakelugnsmakare, glaspartier och mycket mer. Jag kan beskrivas som spindeln i nätet i våra projekt och JW Rörservice som ett ben i det ledet, förklarar Sven. 

Ett samarbete som bottnar i ömsesidig respekt och tillit

Just nu arbetar han med ett omfattande projekt gällande en byggnad från 1600-talet i Gamla stan. Arbetet omfattar flertalet aktörer samt krav på godkännande från både Stadsmuseet och Stadsbyggnadskontoret. Sven som projekterar arbetet såg JW Rörservice som en självklar del i projektet. 

– Mitt val att involvera dem grundar sig i vetskapen om att samarbetet kommer fungera friktionsfritt. Deras medarbetare levererar alltid högsta kvalitet och samtliga projekt vi drivit tillsammans har fungerat klockrent, berättar Sven. 

En förutsättning för deras goda samarbete bottnar i ömsesidig respekt och tillit. Byggnadsfirman Viktor Hanson AB arbetar genomgripande med sina värdeord, något som präglar utfallet av deras projekt. RESAN är konceptet som beskriver företagets djupt förankrade värderingar och innefattar; respekt, engagemang, samarbete, ansvar och nytänk. Företagets kontinuerliga arbete med värdeorden stämmer överens med JW Rörservices egna arbetsprocesser.

– Vi har ett seriöst samarbete som grundar sig i våra gemensamma värderingar. Det blir extra tydligt i bemötandet med företagets medarbetare – jag blir bemött så som jag själv skulle bemöta andra, vilket skapar förtroende, avslutar Sven. 

Vi på JW Rörservice tackar Byggnadsfirman Viktor Hanson AB för förtroendet och de fina orden kring vårt samarbete!