Försvarsmakten rustar upp för framtiden på KTH

Publicerat 2022-10-19

Under våren startade vi igång ett nytt projekt vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) på uppdrag av Heving & Hägglund. Arbetet avser två projekt i en byggnad med Akademiska Hus som beställare. Projektet tar särskild hänsyn till miljö- och säkerhetsaspekter då Försvarshögskolan och KTH ska ta del av lokalerna.

JW-teamet på KTH

Linus är projektledare och Micke agerar lagbas på plats. Med sig har han flera ur JW-teamet för att hantera projekten som löper bredvid varandra. Projektet har hittills präglats av ett gott samarbete mellan yrkesgrupperna på plats och arbetet är bra i fas.

– Det är två projekt i ett bygge med totalt sex stycken våningar. Det ena projektet tillhör Försvarshögskolan och det andra KTH. För vår del innebär det installation av nya wc-grupper samt installationer i undercentralen och kylinstallationer i samtliga kontor och datorsalar, berättar Micke.


Undercentralen är hjärtat i huset

Installationerna i undercentralen ska förse lokalerna med vatten, värme och avlopp – det är med andra ord ett betydande arbete.

– Undercentralen är hjärtat i huset. Vi behöver göra inskärningar och omkopplingar på befintliga installationer för att säkerställa helheten till ombyggnaden, avslutar Micke. 

Vi på JW Rörservice tackar Heving & Hägglund ödmjukast för förtroendet och ser fram emot ett fortsatt samarbete med Akademiska Hus!