Från lärling till montör och nu lagbas!

Publicerat 2023-04-04

Filip äntrade rörbranschen som lärling hos oss på JW 2017. Sedan dess har han varit en värdefull och omtyckt kollega med ambitionen att utvecklas. Från lärling till montör, till att nu ta sig an sitt första projekt som lagbas.

Som en del i sin utveckling går Filip ett lagbasprogram för att fylla på verktygslådan. Rollen kräver ett ökat ansvarstagande och arbetsfördelning vid projekten.

– Som lagbas är det mer att tänka på och jag har fler bollar i luften. Jag behöver ha koll på bygget i helhet och allt runtomkring. Jag fördelar arbetet och ser till att alla har det de behöver för att leverera ett bra jobb, berättar Filip.

Rollen som lagbas 

Filip har varit bidragande i flera av våra omfattande projekt såsom KTH, Bildhuggaren, Slakthusområdet och tvätthallen i Botkyrka. Just nu befinner han sig i Tibble där vi på JW utför vs-installationer på uppdrag av Fastec.

– Jag trivs som lagbas och upplever att dagarna går snabbare för att jag får utmanas och utvecklas! Det går bland annat ut på att lösa utmaningar som dyker upp på plats, där vi tillsammans med de andra yrkesgrupperna får samsas om utrymmet. Ibland får vi höja eller sänka våra installationer, och ibland får till exempel ventilationsföretaget göra det. Vi hjälps åt och synkar vårt jobb. Vi är idag i lagerlokaler med stora ytor och höga höjder, berättar Filip.


Irek, montör på JW, berättar om Filips insats som lagbas.
– Filip är ganska ung och det här är hans första lagbas-jobb. Han har redan visat att han har egenskaper som krävs för att vara en bra ledare. Vi har ett bra samarbete och dialog på projektet och jag gillar att han är effektiv och har bra planering, berättar Irek.