Hyresgästanpassningar och skräddarsydda lösningar till Retziuslaboratoriet

Publicerat 2021-11-04

För omkring ett år sedan inleddes arbetet med att totalrenovera och förvandla Retziuslaboratoriet till ett världsledande forskningscenter. Ett omfattande projekt som bedrivs av Serneke på uppdrag av fastighetsbolaget Akademiska Hus AB. JW Rörservice har under årets gång arbetat i lokalerna med skräddarsydda lösningar och hyresgästanpassningar i flera etapper. Ett arbete som fortsätter och förväntas slutföras vintern 2022-2023. 

Spetskompetens och lagarbete 

JW har ett stort gäng på plats. Samtliga besitter spetskompetens inom ett visst område och är därmed viktiga spelare för att helheten ska komma på plats.

Med tanke på de komplexa verksamheterna som ska bedrivas i lokalerna krävs det många unika lösningar för att säkerställa en fullgod hyresgästanpassning. För närvarande har grabbarna arbetat med tre olika hyresgästanpassningar parallellt, där en innefattar renrum för att kunna bedriva cellodling. För samtliga verksamheter krävs fungerande stationer för biologisk odling och högrena gaser , vilket i sin tur kräver spetskompetens inom svets och noggrannhet. Något som Anton i teamet har kunnat bidra med.

– Utöver det bedriver Akademiska Hus energiprojekt för att klimatoptimera fastigheten. De senaste insatserna vi har genomfört på plats är sex nya cirkulationspumpar modell större nere i källaren. En pump i sig väger 180 kg, så det är ett tungt och gediget arbete att få dessa monterade. Nästa steg är att fortsätta med generellt underhåll av fastigheten och att få VS-entreprenaden på plats!, berättar Mattias på JW.

Fastighetsbolaget Akademiska Hus AB bedriver projektet och JW Rörservice har fått möjligheten att bidra till ombyggnationen genom Serneke – vi tackar för förtroendet!