JW Rörservice är delaktiga i den nya stadsdelen Nobelberget i Sickla

Publicerat 2019-12-16

På beställning av TL Bygg som i sin tur har tecknat en avsiktsförklaring med Atrium Ljungberg är JW Rörservice delaktiga i utvecklingen av Nobelberget i Sickla. Formalinfabriken är besiktad och klar, näst på tur är Panncentralen.

Atrium Ljungberg utvecklar tillsammans med totalentreprenören TL Bygg den ny stadsdelen med fokus på entreprenörskap och engagemang. Nobelberget utformas till en stadsdel innehållande kreativa kontor, 500 bostäder, naturområden och mötesplatser.

Formalinfabriken är en av byggnaderna som har genomgått omfattande förändringar. Den gamla limfabriken renoveras invändigt och kommer i framtiden förse Sicklabor med restaurang, kontor och kulturverksamhet. Arbetet sker i samarbete med flera aktörer. Projektet är nu besiktat och klart med ett lyckat resultat!

– Vi arbetar nära TL Bygg och det är ett väl fungerande samarbete som handlar om att bygga och vårda relationer, Mårten Eriksson, vd på JW Rörservice.

Panncentralen – Nobelberget

Två historiska byggnader som väcks till liv
Utöver Formalinfabriken har JW Rörservice även fått i uppdrag att ansvara över VS-installationen i Panncentralen där en om- och tillbyggnad sker. Panncentralen är en kulturhistorisk byggnad som ska bli en förskola – en plats där framtida generationer formas! Projektet är fördelat på tre plan med tillhörande storkök. Ombyggnationen går i linje med barns lekfullhet där arkitektur och miljö ämnar skapa nyfikenhet och trygghet.

– Vi är glada över att få vara en del nya stadsdelen. Vi tackar TL Bygg för förtroendet, avslutar Mårten Eriksson.


Panncentralen – Nobelberget