JW Rörservice deltar i ombyggnation av Västbergaterminalen

Publicerat 2021-07-09

JW Rörservice arbetar som VS-entreprenör på en betydande renovering av Västbergaterminalen, på uppdrag av Fastec Stockholm AB. Terminalen tillhör Widriksson Logistik som till följd av den ökade e-handeln väljer att expandera sin befintliga lagerlokal. Tidigare parkeringsplats byggs om till en modern terminal som ska anpassas inför framtida logistiklösningar och ytterligare tillväxt. 

Expanderar inför framtiden

Som en följd av ökad e-handel tilltar efterfrågan av mer effektiv och nytänkande logistik. Widriksson Logistik investerar därför i en modern terminal anpassad för framtidens logistiklösningar. Godsterminalen byggs ut och ett nytt lasthus möjliggör på- och avlastning för både tyngre och lättare lastfordon. Tillbyggnaden på cirka 2 500 kvadratmeter påbörjades i december förra året och förväntas vara klar under september 2021.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 210617-webben-JW-Rorservice-vastbergaterminalen-Fastec_35-1024x682.jpg

Sammankoppla befintliga rör med nya

Som VS-entreprenör genomför JW Rörservice en omfattande installation inom ombyggnationen. I processen där en ny våning ska byggas till blir uppgiften att installera rör som ska sammankopplas med nuvarande lokal. Installationer i undercentralen ska sträcka sig igenom hela byggnaden och förse nybygget med vatten, värme och avlopp.

Betydande modernisering

Tillbyggnaden är inte bara omfattande i storlek – den genomgår också en betydelsefull modernisering. För att framtida transporter ska kunna ta sig fram på ett säkert och effektivt sätt har man gjort avsevärda revideringar. Markvärme installeras i en ny ramp för att motverka halka under vinterhalvåret när tung last ska transporteras upp och ner. Fläktrumsvärmare och fläktrumskylare monteras för att förhindra att varm och kall luft försvinner ut vid på- och avlastning. 

– Miljö och effektivisering är något som JW arbetar genomgående med. Vi kan bidra med kompetens som inte bara uppfyller standardkraven – utan också gynnar arbetet mot en grönare värld. Vi arbetar systematiskt med miljö- och kvalitetsfrågor då det är viktigt för oss att kunna göra skillnad!, avslutar Ron. 

Vi tackar Fastec för förtroendet! 

210617-webben-JW-Rorservice-vastbergaterminalen-Fastec_16