JW Rörservice möjliggör generationsmöte genom Huddinges nyproduktion Bildhuggaren

Publicerat 2020-01-20

Huddinge kommun expanderar och bygger för första gången en anläggning med syfte att föra samman två generationer. Byggnadsprojektet vid namn Kvarteret Bildhuggaren kommer att bestå av 90 stycken lägenheter i vårdboendeform och en förskola med plats för 120 stycken barn. JW Rörservice ansvarar över VS-installationen med stolthet.

Bildhuggaren möjliggör sammankomst mellan två generationer som vanligtvis inte korsar varandras vägar – den äldre och den yngre. Ett äldreboende, i form av lägenheter i vårdboendeform, kommer att dela vissa gemensamma utrymmen med en förskola som kommer att vara placerad i samma byggnad. Huddinge kommun menar att byggnadsprojektet medför en positiv social samverkan, något som JW Rörservice är snabba att hålla med om. 

– Bildhuggaren är en spännande konstellation. Det är alltid roligt att medverka i projekt som medför något gott till samhället, säger Richard Larsson, projektledare på JW Rörservice.

VS-installation på uppdrag av COBAB Sverige AB

JW Rörservice ansvarar över VS-installationen på uppdrag av COBAB Sverige AB, med Huddinge Samhällsfastigheter AB som beställare. Bildhuggaren är ett omfattande projekt där JW bland annat hanterar värme-, kyl- och spillvattensystem. Stommen är byggd och brunnarna är på plats. Den stora byggstarten påbörjades under januari, vilket innebär förberedande arbeten i schakt och stamlägen. 

Bildhuggaren är inflyttningsklar år 2021. 

– COBAB Sverige AB har helt klart rätt inställning, bolaget speglar vår egen syn på att bygga och vårda relationer. Vi gläds åt samarbetet och ser positivt på framtiden, avslutar Mårten Eriksson, VD på JW Rörservice.