JW Rörservice tillför kompetens i nybyggnation vid Karolinska Institutet

Publicerat 2019-02-27

Karolinska Institutet bedriver forskning och utbildning i syfte att förbättra människors hälsa. Det är ett av världens ledande medicinska universitet med nära samarbeten med det omgivande samhället. Just nu pågår en nybyggnation vid Karolinska Institutet för att införa en ångcentral. JW Rörservice har på uppdrag av Heving & Hägglund AB kopplats in för att hantera VVS-arbetet.

– Det är omfattande arbete med samordning som kräver noggrannhet, berättar Mats Sigurdsson, projektledare på JW Rörservice.

Befintliga byggnader försörjs i dagsläget med ånga från Fortum i ett kulvertnät runt om i området. Utöver det finns byggnader med egenproducerad ånga. En ny byggnad, Ångcentral 95:96, har färdigställts för att inhysa ny ångförsörjning på området.

– En laboratorieverksamhet kräver ånga med hög grad av renhet och med det som grund valde Akademiska hus att investera i en egen ångcentral. Det säkerställer tillgången av ånga och gör det möjligt att driva laboratorium en längre tid framöver, berättar Mats.

Akademiska Hus AB är uppdragsgivaren och arbetet med Ångcentralen har pågått sedan 2015 för flera yrkesgrupper. JW Rörservice kopplades in i augusti 2018 för att implementera avlopp och sedan dess har de även tillfört fjärrkyla som kommer underlätta för ångpannorna som annars har svårt för kyla. Det har även tillförts högspänningsställverk, lågspänningsställverk samt transformatorer. Projektet går mot slutbesiktning och det beräknas färdigställas under tidig vår 2019.

– Den nya byggnaden med ångcentral och elförsörjning anpassas rent utseendemässigt till befintliga byggnader. Det känns fantastiskt att kunna bidra med vår kompetens för att laboratorieverksamheten ska kunna utvecklas och säkerställa renhet, avslutar Mats Sigurdsson.