“JW Rörservices leveranskvalitet är top of the line!”

Publicerat 2019-05-21

Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. De fokuserar på att skapa attraktiva stadsmiljöer och har omfattande projekt på Sveriges största tillväxtmarknader – Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Uffe Ragnar arbetar som fastighetsskötare på Atrium Ljungberg och har gett sin syn på samarbetet med JW Rörservice som leverantör.

– Alla jag har träffat på JW Rörservice har varit extremt trevliga. Jag känner mig trygg i att lämna över kontakten mellan hyresgäst och montör. När JW är inblandade vet jag att alla aktörer blir nöjda, berättar Uffe.

Atrium Ljungberg har en fantastisk projektportfölj som innebär framtida investeringar motsvarande 21 miljarder kronor. Det innefattar alltifrån projekt i Uppsala till Hagastaden och Sickla där de har en mängd olika projekt under uppförande. För Uffe innebär det ett högst varierande arbete där service är i fokus.

– Det är det jag tycker är charmigt med jobbet, ingenting blir som det är planerat och det är flexibelt. Jag är en servicemänniska som är djupt engagerad i alla uppdrag och har långsiktiga relationer med våra uppdragsgivare. Jag värdesätter den personliga kontakten, berättar Uffe.

Uppdragen som Uffe ansvarar för som fastighetsskötare är mestadels akuta jobb där det krävs snabba åtgärder och daglig kontakt med hyresgäster, medarbetare och leverantörer.

– För mig är det viktigt att en entreprenör håller vad de lovar eller återkopplar om de inte kan uppfylla det. Kommunikationen är a och o. Med JW Rörservice fungerar det felfritt och även om det är ett akut problem med kort deadline är de tillmötesgående och flexibla.

Atrium Ljungbergs värderingar – långsiktighet, pålitlighet, samverkan och innovativt tänkande – är djupt förankrade i bolaget. Så pass att de finns med i rollbeskrivningar och som en del i varje medarbetares målutvärdering.

– Som medarbetare på bolaget upplever jag att värderingarna känns av i alla led. Det är högt i tak och värderingarna präglar både de interna och externa relationerna.

Uffe är den som väljer leverantörer i uppdragen han ansvarar för och valet faller allt som oftast på JW Rörservice – tack vare den personliga relationen, kommunikationen och resurserna som finns.

– Jag uppfattar JW Rörservice som ett mindre företag med enorma resurser. Deras leveranskvalitet är top of the line!, avslutar Uffe.