Om- och tillbyggnad av Botkyrka bussdepå skapar förutsättningar för tillväxt

Publicerat 2020-12-15

Under 2020 har JW Rörservice förtroendet att delta i ett omfattande arbete med att rusta upp tvätthallarna i Botkyrka bussdepå. Tvättanläggningen byggdes år 1972 och verksamheten har sedan dess både utvecklats och expanderats. Projektet syftar därför till att genomföra de insatser som krävs för att kunna säkerställa en acceptabel arbetsmiljö, god produktivitet och miljövänlig tvätt.

Erfaret och kompetent team 

Bussdepån används idag för 113 bussar, vilket innebär en överbelastning för hallen som är anpassad för omkring 80 stycken. För att kunna klara verksamhetens utökning och krav genomförs inte bara ombyggnad av befintliga tvätthallar, utan även nybyggnad av en ny tvätthall. Tvätthallarna kommer vid färdigställt projekt att vara identiska med varandra – då den gamla uppgraderas med nya installationer.

Arbetet bedrivs av Heving & Hägglund som byggherre, på beställning av Trafikförvaltningen Region Stockholm. 

– Det är ett otroligt spännande och roligt projekt – mycket med tanke på tvätthallarnas olika system och speciella utrymmen som kräver ett lösningsorienterat tänk. Vårt team på plats är erfarna för den här typen av arbete, inleder Paul Wretvall, projektledare på JW.

Omfattande VS- och svetsarbete

Projektet påbörjades i januari 2020 och har hittills präglats av ett mycket gott samarbete mellan yrkesgrupperna på plats. Carl Månsson är lagbas på projektet och har ett övergripande ansvar på plats, vilket har varit mycket uppskattat.

– Jag är ofta ute på fältet och uppskattar att få se arbetet som sker på plats! Det känns oerhört bra att vi får vara en del att det här projektet som gynnar de miljö- och arbetsmiljömässiga aspekterna. Grabbarna har gjort ett riktigt bra jobb med tvättanläggningen – det ser fantastiskt bra ut, avslutar Mårten Eriksson, vd på JW.

Vi på JW Rörservice tackar Heving & Hägglund ödmjukast för förtroendet!