Ombyggnation av Byggarnas Hus

Publicerat 2023-03-13

Just nu pågår en total ombyggnation och renovering av Stockholms Byggmästareförenings kontorsfastighet på Kungsholmen. Serneke är huvudentreprenör för projektet och vi på JW har fått förtroendet att ansvara över VS-installationen. Fastigheten innefattar Byggarnas Hus och målsättningen är bland annat att skapa en mötesplats som bidrar till utvecklingen i byggbranschen. Projektet påbörjades under hösten 2022 och beräknas vara klart under 2024. Ombyggnationen innebär att fastigheten rustas upp från grunden och att det blir helt nytt invändigt. Byggnaden består av sju våningar med verksamheter kopplat till byggbranschen. Under projektets gång kommer kontoren delvis vara fyllda av medarbetare och därav krävs funktionella lösningar. Projekteringen har pågått parallellt med renoveringen och JW:s lagbas Micke berättar om det genomförda och kommande arbetet. 

– Rent produktionsmässigt började vi efter jul och nu när projekteringen är klar har vi handlingar att utgå från. Bara skalet står kvar av byggnaden och nu ska vi fylla det med nytt invändigt. Det blir bland annat nytt avlopp, värme och kyla. Arbetet flyter på bra hittills och vi ser fram emot att komma längre i projektet! berättar Micke.