På JW Rörservice blev jag en del av teamet från dag ett!

Publicerat 2020-03-03

Anton Ullbrand har bred erfarenhet inom branschen och har tidigare arbetat med bland annat gasinstallationer och drivmedelsanläggningar. När han blev kontaktad av JW Rörservice fick han direkt ett mycket seriöst och vänligt intryck av firman, något som stämmer överens med Antons värderingar. 

Trots det faktum att Anton endast varit en del av JW Rörservice i ett par månader, har han snabbt blivit en del av teamet. Den familjära känslan på JW Rörservice är något som genomsyrar hela företaget – genom alla led, förmedlar Anton. 

– Det känns väldigt familjärt trots att det är en stor firma. Jag har redan hunnit träffa alla medarbetare trots att vi jobbar på skilda projekt. Folk tar sig tid att prata med varandra, något som annars känns ovanligt, säger Anton.

Licenser inom svetsning
Det ställs höga krav på svetsare, något som passar Anton bra då han till sin natur är mycket noggrann och engagerad. Anton besitter specialkompetens med flertalet licenser inom svetsning och har även omfattande erfarenhet från branschen.

Just nu arbetar Anton med om- och nybyggnationen av bussdepån i Botkyrka. Det är ett roligt och utvecklande projekt där möjligheten för varierande uppgifter är en vardag. Hans breda kunskaper inom diverse svetsmetoder gör sig väl tillhands ute på projektet.

– Variationen förgyller vardagen!, avslutar Anton.