ÅNGCENTRAL KS 95:96

Området Karolinska institutet i Solna innehåller i huvudsak
Lablokaler, utbildningslokaler. Ånga försörjs i dagsläget med ånga
från Fortum i ett kulvertnät runt om i området. Utöver detta finns
byggnader som har egenproducerad ånga. En ny byggnad 95:96
Ångcentral byggs för att inhysa ny ångcentral 2x2MW för ny
ångförsörjning på området samt högspänningsställverk,
lågspänningsställverk samt transformatorer.

 

 

Projektår 2018

Uppdragsgivare: Heving & Hägglund