BILDHUGGAREN

Nybyggnad äldreboende / förskola

Huddinge Samhällsfastigheter (HUSF) låter uppföra nyproduktion av äldreboende omfattande 90 stycken lägenheter fördelat på 10 avdelningar inklusive tillhörande utrymmen för att bedriva vård och service för det boende. Samt förskola med plats för 120 barn fördelat på 6 avdelningar om ca 20 barn vardera. En avdelning kommer vara nattöppen, s.k. nattis.

 

Projektår: 2018

Uppdragsgivare: Cobab