BOTKYRKA BUSSDEPÅ

Om- och nybyggnation av tvätthall i Botkyrka bussdepå

Tvätthallen i Botkyrka bussdepå byggdes år 1972. Verksamheten har ökat väsentligt sedan den ursprungliga tvätthallen byggdes vilket gör att det finns behov av en förändring. Tvätt och reningsanläggning vid Botkyrka bussdepå är idag anpassad för cirka 80
bussar. Idag används depån för 113 bussar. För att klara dagens krav utförs denna om- och nybyggnad med inkluderad uppgradering av befintliga installationer.

 

Projektår: 2020

Uppdragsgivare: Heving & Hägglund