CPG LABB

Ett spännande projekt med fokus på precision

Hägglund, ett modernt byggföretag med fokus på krävande och teknikintensiva ombyggnader, är JW Rörservice delaktiga i projektet AH Frescati CPG-labb på KTH. Bolaget blev involverade i projektet i augusti 2019 och i slutet av oktober samma år väntar slutbesiktning. Det är inte första gången bolaget arbetar med Heving & Hägglund som beställare, ett samarbete som genomsyras av precision och kompetens.

Projektår: 2019

Uppdragsgivare: Heving & Hägglund