DANDERYD CENTRUM

Ombyggnadsprojekt i Mörby Centrum, blivande Danderyd Centrum

Ombyggnationen av Mörby Centrum är ett komplext uppdrag, med många olika åtaganden. Då uppdraget innefattar kvarsittande hyresgäster och full drift i daglig handel är hänsyn och ödmjukhet en central faktor. Flexibilitet är en av grundpelarna för att byggnationen ska framskrida utan friktioner. Samarbete som präglas av delade värderingar och goda förutsättningar för flexibilitet.

 

Projektår: 2019

Uppdragsgivare: TL-BYGG