KTH 43:16 EE-SKOLAN

DESIGNAT FÖR VÄRLDSKLASS

KTH EE Skolan, där utbildning sker i världsklass. Elektro- och Systemteknikutbildningen är rankade på 16:e plats i världen. Vilken är den främsta placering i KTH:s historia. Vi tackar för förtroendet och är stolt över en väl genomförd energiuppgradering av dess lokaler och fläktrum. Våra förhoppningar är att en bättre miljö bidrar till ett välmående som genererar mer resultat i världsklass.

Projektår 2016

Uppdragsgivare Byggnadsfirman Viktor Hanson

Entreprenadform Samverkansentreprenad