KTH LIVE IN LAB

Världsunikt labb

KTH Live-In Lab (@KTH Royal Institute of Technology) är en innovationsmiljö för forskning och utveckling av bygg- och fastighetsrelaterade tekniker och metoder.  Ett mycket spännande projekt där vi på JW har fått förtroendet att utföra VS-entreprenaden till de fyra studentbostäderna där forskning kommer äga rum. Vi har bland annat separerat avloppen för att möjliggöra återvinning av varmvatten från tvättställ och dusch.

 

Projektår 2017

Uppdragsgivare Anders Byggare

Entreprenadform Utförande entreprenad