VÄRTAHEMMET

Ombyggnad

Fastigheten Kv Jägarbacken 5, Värtahemmet är belägen i Hjorthagen. Idag består fastigheten dels av lägenheter dels av lokaler samt ett storkök. Entreprenaden omfattar en total ombyggnad av fastigheten till 39 st lägenheter samt en personaldel. Nytt fläktrum placeras på tak, plan 6.

 

 

Projektår: 2018

Uppdragsgivare: TL BYGG