Raka rör och tydlig struktur

Publicerat 2019-12-27

Ireneusz Olenderski, mer känd som Irek, har arbetat som rörmontör under det senaste decenniet och bytte arbetsplats efter sommaren 2019. Han efterfrågade större variation gällande arbetsuppgifter och nya miljöer att arbeta i tillsammans med nya människor. Efter att tidigare varit uthyrd till JW Rörservice är han idag en del av teamet och arbetar efter mottot “använd hjärna och muskler samtidigt”. 

I januari 1999 flyttade Irek till Sverige från Polen och hans arbetsvärderingar är tydliga. Effektivitet och noggrannhet är hans ledord vilket uttrycks i hans roll som rörmontör. Han nämner respekt som en viktig del av arbetet vilket inte enbart inkluderar respekt mellan medarbetarna.

– Det är viktigt att vi respekterar varandra men också projekten vi arbetar på. För att arbeta säkert och effektivt är respekt ett nyckelord, inleder Irek.

“Använd hjärna och muskler samtidigt”
Irek uppskattar projekt som utmanar och utvecklar honom i arbetet och han lägger stor vikt vid helhetsperspektiv och långsiktighet. Det är en fördel att förstå bakgrunden till processer vilket Irek uttrycker genom mottot “använd hjärna och muskler samtidigt”. Just nu befinner han sig på en nyproduktion i Täby, närmare bestämt Arninge station som förväntas vara klar 2021. Det är ett omfattande projekt vilket passar Irek då han uppskattar att vara delaktig under hela processen. 

– Jag tycker att det är spännande att följa projekt från start till leverans, det gör att jag får ett helhetsperspektiv och blir insatt i projekten. Det underlättar om hinder skulle uppstå under projektets gång, berättar Irek.

Effektivt arbete och god stämning
Företagskultur och trivsel är viktiga aspekter för Irek och han har fått ett gott intryck av de medarbetare han träffat på JW Rörservice. Efter anställningen gick han på pappaledighet och har därmed inte hunnit träffa hela teamet än men har upplevt goda samarbeten hittills. Vidare beskriver Irek att en lyckad företagskultur karaktäriseras av en balans mellan effektivt arbete och god stämning i teamet. 

– På JW Rörservice är alla trevliga mot varandra och vi arbetar effektivt samtidigt som vi kan skratta tillsammans. Det är en svår balans att uppnå men jag tycker att den genomsyrar bolaget, avslutar Irek.