TL Bygg beskriver relationen med JW Rörservice som trygg och långsiktig

Publicerat 2020-01-07

Variation och problemlösning präglar Gustaf Segergrens dagar i rollen som platschef på TL Bygg. Han började sin karriär på bolaget för närmare två år sedan och gick från arbetsledare till platschef i mars 2019. Han har lång erfarenhet inom byggbranschen vilket är en fördel i hans roll som inkluderar omfattande projekt. Vi på JW Rörservice har träffat Gustaf som berättade om TL Byggs nuvarande projekt samt samarbetet mellan de två bolagen.
 

Gustaf föredrar att arbeta med ombyggnationer då hans problemlösningsförmåga får komma till uttryck. Det finns inget facit att följa och han får, tillsammans med medarbetare och samarbetspartners, skapa de förutsättningar som behövs. Redan i hans första projekt som arbetsledare samarbetade han med JW Rörservice med ett lyckat resultat som följd.

– Medarbetarna på JW Rörservice är lösningsorienterade och förenklar mitt arbete på många sätt. De är kompetenta, effektiva och har alltid en positiv inställning som genomsyrar projekten i stort, inleder Gustaf.

Engagemang och problemlösning uppskattas av TL Bygg

Vidare beskriver Gustaf sitt första projekt på TL Bygg som arbetsledare vilket innebar 8 000 kvadratmeter kontorsanpassning på uppdrag av H&M. Projektet genomfördes utan hinder men under fredag eftermiddag, tre dagar innan inflyttning, uppstod det stopp i de nya avloppsrören. Tack vare engagemanget från Charlie Wretvall och Mårten Ericsson, montörer på JW Rörservice, kunde H&Ms medarbetare flytta in i kontorslokalen på utsagd tid.

– Det var ingen lätt match för Charlie och Mårten men de löste utmaningen under kort tid. Jag är tacksam över att samarbeta med ett bolag vars medarbetare har en lösningsorienterad och resultatinriktad mentalitet, fortsätter Gustaf.

Gemensamma värderingar bidrar till ett gott samarbete

TL Bygg befinner sig i en expansiv fas med fokus på allt större projekt. De värderar långsiktiga relationer med underentreprenörer och leverantörer och vill inkludera dem tidigt i projekten. Den familjära stämningen på TL Bygg genomsyrar även JW Rörservice och deras gemensamma värderingar är en styrka i samarbetet.

– Det känns tryggt att arbeta med JW Rörservice. Samarbetet bygger på högt i tak, rak kommunikation och att vi gemensamt arbetar mot lyckade resultat, berättar Gustaf.

Positiv inställning och hög leverans kännetecknar JW Rörservice

Just nu är TL Bygg totalentreprenör för satsningen kring den nya stadsdelen Nobelberget som bland annat inkluderar 500 lägenheter, en förskola och kontor. Gustaf beskriver projektet som stimulerande, roligt och utmanande. Precis som under hans tidigare projekt finns inga mallar att utgå från utan tillsammans med andra aktörer löser han problem och skapar förutsättningar. Det är processer som bygger på kompetens och kreativitet vilket JW Rörservice bidrar med.

– De levererar alltid och jag har aldrig träffat någon från JW Rörservice som har en negativ inställning. De tänker ett steg längre och upptäcker ofta potentiella problem innan de inträffat vilket gör att vi tillsammans kan arbeta proaktivt, avslutar Gustaf.

Vi på JW Rörservice tackar TL Bygg för de fina orden om vårt samarbete och för visat förtroende!

JW Rörservice Gustaf Segergren