“Vi är ett team utöver det vanliga på JW Rörservice”

Publicerat 2019-04-18

Under det senaste året har Carl Kåreceus, ledande montör på JW Rörservice, arbetat i Spanien men nu är han tillbaka i Sverige och bland kollegorna på JW Rörservice. Året utomlands gav honom mersmak för det svenska arbetsklimatet och han är tillbaka med bredare erfarenheter.

För sex år sedan började Carl Kåreceus på JW Rörservice, då som praktikant under sitt sista år på gymnasieutbildningen. Efter en tid som lärling blev han fast anställd som montör på JW Rörservice. Kort därefter blev han utsedd till ledande montör och har hunnit vara en del av flera spännande projekt sedan dess. Som ledande montör krävs det att man har en helhetsuppfattning och god planeringsförmåga, vilket Calle snabbt påvisade.

– Ett av de roligaste projekten jag varit involverad i är projektet i Söderhallarna. Allt gick enligt plan utan några hinder på vägen vilket också visade sig i den felfria besiktningen, berättar Carl Kåreceus, ledande montör på JW Rörservice.

Under det senaste året har Calle arbetat inom de olika installationsdelarna på ett renoveringsbolag i Spanien och tog därmed tjänstledigt från JW Rörservice. Arbetet utomlands skiljde sig från det mer trygga arbetet hemma i Sverige men det gav även Calle större insyn i andra yrkesgrupper vilket är en positiv erfarenhet i rollen som ledande montör.

– Som ledande montör kommunicerar jag mycket med andra yrkesgrupper som är involverade i projekten och mina erfarenheter har givit mig större förståelse för dem, fortsätter Calle.

Trots tjänstledigheten har det inte varit några konstigheter att komma tillbaka till JW Rörservice. En stor anledning till den goda teamkänslan är att företaget värnar om att anordna sociala aktiviteter utanför arbetet. Den starka gemenskapen grundar sig även i att man som anställd arbetar under frihet och får eget ansvar över projekt, något som Calle ser som en morot.

– Det gör att jag vill fortsätta visa framfötterna och leverera med hög kvalitet, alla är en del av teamet och det finns en ömsesidig respekt och pålitlighet mellan ägare, chefer och medarbetare. Vi är ett team utöver det vanliga på JW Rörservice, avslutar Calle.