Retziuslaboratoriet

Retziuslaboratoriet är en del av Campus Solna och den framväxande Hagastaden i Stockholm. Visionen är att skapa ett världsledande forskningscenter som främjar innovation och utveckling. Fastighetsbolaget Akademiska Hus AB genomför nu en ombyggnation av laboratoriet och JW Rörservice har fått möjligheten att bidra till projektet genom Serneke. 

Mötesplats för innovation och utveckling 

Projektet omfattar en yta på 24 000 kvadratmeter. Hela 13 000 kvadratmeter av byggnaden omvandlas till kontors- och labbmiljöer och bildar en central mötesplats för forskare, studenter, näringsliv och företag. Ett projekt som syftar till att skapa utrymme för fler aktörer att bedriva vetenskapligt arbete inom medicin och hälsa.

Ett omfattande projekt 

Projektet beräknas vara färdigställt under våren 2022. Med tanke på att det är ett omfattande arbete finns det många yrkesgrupper på plats, där varje individ gör sitt till helheten. JW genomför vs-entreprenaden som inkluderar AVJ, rena gaser, gasblandningar och anslutning av specialanpassad utrustning för laboratorier och läkemedelsutveckling.

– Jag känner mig trygg med att vi har ett kompetent team på plats och vi är mycket glada över att kunna bidra till det betydelsefulla arbetet, berättar Mats Sigurdsson som leder arbetet på plats.

Vi på JW Rörservice tackar Serneke och Akademiska Hus AB ödmjukast för förtroendet!